Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Veebipoe laureldisain isikuandmete vastutav töötleja on Kanberra OÜ (registrikood 12293467 ) asukohaga Keraamika 11, Paikuse, Eesti, e-kiri laureldisain@gmail.com.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Me ei müü, kauple ega avalda mingil viisi kolmandatele isikutele teie isiku tuvastamist võimaldavat informatsiooni. See ei hõlma meie veebimajutuse teenuseid pakkuvaid partnereid ega teisi osapooli, kes aitavad meil teenust osutada, ettevõtlusega tegeleda või teid teenindada, nagu näiteks:

 • Makseteenuse pakkujad –  Kanberra OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Kanberra OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
 • Veebimajutuse ja e-poe tarkvarateenuse pakkuja Roller Äritarkvara OÜ, kullerfirma Itella Estonia OÜ
 • Professionaalsed teenuseosutajad nagu näiteks turundusfirmad, turundusplatvormid ja -teenused, reklaamipartnerid, veebisaitite majutus- ja analüütikateenuse pakkujad, kes kõik aitavad meil ettevõtlusega tegeleda
 • Teie poolt lubatud ettevõtted, nagu näiteks sotsiaalmeediaplatvormid.

Võime samuti avaldada Teie isikuandmeid, kui arvame, et avaldamine on vajalik seadusest kinnipidamiseks, meie veebisaidi tegevuspõhimõtete või meie või teiste õiguste, vara või ohutuse kaitsmiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Kõik Kanberra OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Isikuandmete säilitamine ja kustutamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel laureldisain@gmail.com. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Kuidas ja millistel eesmärkidel me kasutame küpsiseid

Küpsised on väikesed infofailid, mille mille käigus talletub veebikülastajate IP-aadress ja külastusstatisika (seansi-, püsiküpsised). Laureldisain.ee veebileht sisaldab küpsiseid ka kolmandatelt osapooltelt nagu Facebook, Instagram ja Google.

Paljud veebibrauserid pakuvad Teile võimalust vältida kolmandate isikute pakutavaid küpsiseid. Kui see on seadistustega võimaldatud, lubab veebibrauser veebisaidi kaudu salvestada ainult selle veebiteenuse küpsiseid, mida te parajasti külastate. Vastava valiku tegemine on võimalik veebibrauseri seadistuste kaudu (see valik välistab kõigi kolmandate osapoolte küpsiste toimimise).

Veebibrauseri küpsiste vahemälu saate oma veebibrauseri seadistuste kaudu kustutada. Küpsise kustutamine kustutab brauseri vahemällu salvestatud unikaalse identifikaatori koos sellele lisatud veebipõhise profiiliga. Küpsise vahemälu kustutamine ei takista uute küpsiste salvestamist tulevikus.

Mis tüüpi küpsiseid me kasutame?

Kasutame veebilehel Google Analyticsi analüüsiküpsiseid, mis võimaldavad meil veebisaidil viibijaid ära tunda, loendada ja tuvastada veebisaidil liikumist, mille abil kogutud andmeid kogume oma veebisaidi töö tõhustamiseks ja kasutaja käitumiste analüüsimiseks. Samuti kasutame Facebook Pixelit, mis kogub andmeid Facebooki kasutaja poolt meie veebilehel ostu sooritamise kohta ning mis võimaldab meil veebikülastajale Facebooki kaudu suunatud reklaami edastada.

Meie veebilehe külastamine võib seega mõjutada Teile tulevikus teistest keskkondades suunatavat reklaami, kui olete andnud sellise nõusoleku vastavas keskkonnas, mis Teile reklaami kuvab, näiteks Facebook või Google. Meie nende keskkondade kogutavaid mitteavalikke kasutajate andmeid ei näe ega kasuta, kuid võime osta nende keskkondade kaudu reklaami, mis lähtuvalt Teie neis keskkondades kogutavatest kasutusandmetest Teieni jõuab.

Privaatsustingimuste muutmine 

Meil on õigus privaatsustingimusi muuta igal ajal, mistõttu soovitame teil meie veebilehe igakordsel kasutamisel privaatsustingimustega uuesti tutvuda.

Shopping Cart